Regulamin Zakupów

Sprzedaż programów, kursów i warsztatów on-line za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej Holis.Online na stronie: www.holis.online realizuje Klinika Zmian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671776, REGON: 366939452, NIP: 5213775093 z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13 – kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: stellaholis@gmail.com lub przez dane zawarte w zakładce Kontakt.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Produkt – kurs, warsztat, program do samodzielnej pracy, konsultacja, którego twórcą i/lub właścicielem jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 4. Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 777-306-15-79 lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495 lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg – wykaz logotypów operatorów płatności, banków oraz organizacji kartowych znajdziesz w zakładce SPOSOBY PŁATNOŚCI,
 5. Dostępne formy płatności – Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: a) płatności internetowe: PayU oraz tPay, b) przelewy tradycyjne (np.: za pomocą przelewu na poczcie lub w banku, c) płatnością za pomocą portfeli elektronicznych (np. PayPal lub Google Pay), d) kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 6. Zwrot środków – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.holis.online, przycisk Regulamin Zakupów w stopce strony
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.holis.online
 9. Sprzedawca – Klinika Zmian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671776, REGON: 366939452, NIP: 5213775093 z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13
 10. Składający Ofertę – Klinika Zmian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671776, REGON: 366939452, NIP: 5213775093 z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13
 11. Indywidualny Kod Zniżkowy – ciąg znaków (wyłącznie litery, wyłącznie cyfry lub łącznie litery z cyframi), który Kupujący otrzymuje mailem w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, upoważniający Kupującego za zakupu kolejnego, wybranego przez siebie z oferty Holis Online, produktu – w niższej cenie. Szczegółowy zasady skorzystania z Indywidualnego Kodu Zniżkowego takie jak: data ważności kodu, czy czas minimalna kwota wartości koszyka – znajdują się w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 12. Dostęp do treści Produktu – ilość dni lub godzin na jaką Kupujący otrzymuje możliwość korzystania z treści zakupionego przed siebie na Holis Online, Produktu.
 13. Przetwarzanie danych osobowych: (A) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. (B) Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o korzystanie treści cyfrowych w postaci warsztatów, kursów oraz programów do samodzielnej pracy.
 2. Do dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania Produktów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • możliwość odtwarzania plików wideo,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszystkie Produkty sprzedawane na Holis.Online stanową utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Produktów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Naruszeniem praw autorskich jest także cytowanie wiedzy zawartej w kursach i programach bez podania ich źródła, tj. konkretnego programu lub kursu zamieszczonego na Holis Online.
 4. W przypadku naruszenia w/w punktów Kupujący jako Uczestnik danego Produktu, tj. kursu lub programu na Holis Online – zostaje z niego usunięty ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu opłaty za Produkt.

§ 4 Zakup Produktów

 1. W celu zakupu któregokolwiek z Produktów dostępnych na www.holis.online, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt spośród dostępnych na Stronie,
  • kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” lub „Kup teraz”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę” lub „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” lub „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany przez siebie Produkt.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

§ 5 Udostępnienie i korzystanie z Produktów

 1. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.
 2. Korzystanie z wybranego Produktu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy (opłaceniu zamówienia), mailem na adres podany przy składaniu zamówienia.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Produktu na czas wskazany w ofercie z dnia zakupu Produktu. Produkty zakupione w ofercie specjalnej Holis Online 24h dają Kupującemu dostęp do treści zakupionego Produktu przez czas 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego. Produkty zakupione w opcji „bez limitu czasu (bezterminowo)” dają Kupującemu dostęp do Produktu bez ograniczeń czasowych, Produkty zakupione na czas określony, np. 7 dni, czy 365 dni, dają Kupującemu dostęp do Produktu przez czas określony.
 5. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu w trybie online, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Produktu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 6. Sprzedawca jako jednocześnie Składający ofertę nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to w jaki sposób Kupujący będzie korzystał z wiedzy otrzymanej w Produktach zakupionych na platformie Holis Online w serwisie www.holis.online oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobiste efekty Kupującego wynikające ze stosowania wiedzy otrzymanej w Produktach zakupionych na platformie Holis Online w serwisie www.holis.online.

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta (=opłacił dostęp i otrzymał maila z danymi do logowania) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zaznaczenie przy zakupie Produktu na Holis Online akceptacji Regulaminu Zakupów oznacza jednocześnie akceptację utraty prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do Produktu, który został zakupiony z dostępem na czas krótszy niż 15 dni, jeśli Kupujący rozpoczął już korzystanie z produktu.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie złożenia reklamacji wysyłając wiadomość e-mail na adres: stellaholis@gmail.com lub wysyłając list polecony na adres siedziby Sprzedawcy: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33 lok. 13.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.holis.online przycisk Polityka Prywatności w stopce strony

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

​Kupujący akceptując – w chwili składania Zamówienia – niniejszy Regulamin Zakupów akceptuje jednocześnie wszystkie zapisy Regulaminu Serwisu Holis.Online, a w szczególności zapis następujący:

Platforma Edukacyjna Holis.Online jest wyłącznie miejscem zdobywania wiedzy i nie pełni funkcji medium społecznościowego, stąd każdy Uczestnik akceptując Regulamin Zakupów, akceptuje także niniejszy Regulamin Serwisu Holis.Online i zobowiązuje się pod groźbą usunięcia konta z Holis.Online bez zwrotu pieniędzy za zakupione na Holis.Online produkty do: nie zamieszczania linków promujących/prezentujących różnego rodzaju produkty, nie zamieszczania linków do książek, muzyki, filmów, itp., nie polecania innych produktów poprzez podawanie ich nazw i tytułów oraz zobowiązuje się do wyłącznego komentowania treści zawartych w materiałach edukacyjnych lub treści komentarzy zamieszczonych pod danym materiałem edukacyjnym.

Poprzez udział w Produktach Kupujący otrzymuje wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Klinika Zmian Sp. z o.o. nie gwarantuje Kupującemu osiągnięcia założonego przez niego skutku związanego z tematyką Produktu. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami zawartymi w Produkcie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.11.2020 i aktualizuje tym samym Regulamin z dnia 02.09.2019